สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ด้านกฏหมายให้กับประชาชน ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดวังขอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี