สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีนาวา)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีนาวา)

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 ได้มอบหมายให้ นายธนยศ ยันตะนะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวณริน ศรีคล้าย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตามโครงการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเกิดการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานแบบกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก และเยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังผลการขับเคลื่อนพร้อมให้บริการประชาชนตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน ต่อไป