สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวณริน ศรีคล้าย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี