ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 6

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประ...
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 5

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประ...
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 4

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม...

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนั...
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (อำเภอนาดี)

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที...

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำ...
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (อำเภอกบินทร์บุรี)

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที...

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงา...
จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 3 (อำเภอบ้านสร้่าง)

จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั...

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงา...