ผู้เสียหาย/จำเลยในฯ

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายธนยศ ...
ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่...