ปรึกษากฎหมาย

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายธนยศ ยันตะนะ...