โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 4 อำเภอประจันตคาม