ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 ครั้งที่3/2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังห...

นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางสาวณริน ศรีคล้าย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2566 ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 220/2564

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครั้ง...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดปราจ...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีและเปิดคลินิกให้คำปร...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) พ.ศ.2566 - 2570

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสง...

นายธนยศ ยันตะนะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี20 ปี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกอบการจ...

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายธนยศ ยันตะนะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจ...
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขาสมิง)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของศู...

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการก...