ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ...

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมา...
ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายธนยศ ...
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 256...

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ...
ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

ปฏิบัติภารกิจให้บริการประชาชน

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายธนยศ ยันตะนะ...
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ข...
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม...